Μηνίσκος

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Οι μηνισκοι στο γονατο λειτουργούν σαν αμορτισέρ απορροφώντας τους κραδασμούς και κατανέμουν ισότιμα τα φορτία στην άρθρωση που καταπονείται περισσότερο από όλες, το γόνατο. Οι μηνίσκοι, στην έσω και την έξω μεριά, μπορεί να είναι «σοφά» σχεδιασμένοι ωστόσο η φτωχή αιμάτωσή τους τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους και τους στερεί τη δυνατότητα της αυτόματης επούλωσης. Η ρήξη του μηνίσκου είναι ένας από τους πιο κοινούς τραυματισμούς στα γόνατα όσων αθλούνται και είναι σε νεαρή ή μέση ηλικία, ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς της άρθρωσης.

Μηνίσκος

Στις ΗΠΑ η αποκατάσταση των ρήξεων μηνίσκου είναι η πιο κοινή αρθροσκοπική επέμβαση. Μελέτη που βασίστηκε σε κλινικά δεδομένα και παρουσιάστηκε το 2015 στην 20ή ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας και Έρευνας Αποτελεσμάτων (ISPOR) προέκρινε τη χειρουργική λύση, επειδή αφορά ανατομικές δομές που δεν έχουν αγγείωση ή νεύρωση. Τα κλινικά πλεονεκτήματα δείχνουν ότι μετά την επέμβαση μειώθηκαν τα ποσοστά εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας και τα ποσοστά αρθροπλαστικών γόνατος. 


Σε κάθε περίπτωση ο ορθοπεδικός προτού προτείνει οποιαδήποτε θεραπεία θα συνεκτιμήσει την ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς, τη θέση και τον τύπο της ρήξης, καθώς και τη συνυπάρχουσα παθολογία (χόνδρινες βλάβες, ρήξη χιαστού, οστικό οίδημα στην MRI κ.α.). Εάν η ρήξη είναι στην έξω πλευρά του μηνίσκου, στη θέση στην οποία συνδέεται στον αρθρικό θύλακο, και είναι επιμήκης, ή συνυπάρχει ρήξη πρόσθιου χιαστού, ή πρόκειται για ασθενή νεαρής ηλικίας είναι πιο πιθανό να γίνει συρραφή της ρήξης – γενικός κανόνας είναι ότι η συγκεκριμένη επέμβαση προτείνεται σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επούλωσης. Συνήθως ενδείκνυται σε περιφερειακές ρήξεις (μιας και εκεί υπάρχει καλή αιμάτωση) και σε συνδυασμό με τη συνδεσμοπλαστική του πρόσθιου χιαστού.

Μηνίσκος Μηνίσκος

Η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά και για τη συρραφή χρησιμοποιούνται είτε απορροφήσιμες καρφίδες είτε ειδικά ράμματα και άγκυρες. Υπάρχουν πολλές τεχνικές ενίσχυσης της συρραφής, όπως νεαροποίηση του μηνισκοκνημιαίου συνδέσμου, κ.α. Ο εξειδικευμένος ορθοπεδικός πρέπει να τις εφαρμόζει όλες, ενώ μετεγχειρητικά πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ακινητοποιητή (κηδεμόνα) γόνατος.

Ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάται από το μέγεθος της ρήξης και το αν το πρόβλημα είναι χρόνιο ή όχι. Ο ασθενής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πατερίτσες για 4-6 εβδομάδες ώστε η φόρτιση και η ενεργητική κινητοποίηση του γόνατος να γίνουν προοδευτικά. Ο χρόνος επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες, μετά από συρραφή μηνίσκου είναι 2 περίπου μήνες.