Το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης αποτελεί μία επώδυνη πάθηση κατά την οποία η κεφαλή του βραχιονίου έρχεται σε συγκεκριμένες κινήσεις του ώμου σε επαφή με το υπερκείμενο ακρώμιο (‘’οροφή’’ του ώμου). Κατά αυτό τον τρόπο οι ανατομικές δομές που βρίσκονται ανάμεσα στην κεφαλή του βραχιονίου και το ακρώμιο (στροφικό πέταλο, υπακρωμιακός ορογόνος θύλακος) ‘’συμπιέζονται’’. Ο υπακρωμιακός ορογόνος θύλακος επιτρέπει την ομαλή κίνηση των τενόντων του στροφικού πετάλου κατά τις κινήσεις του ώμου. Ο χρόνιος αυτός ερεθισμός του θυλάκου και η φλεγμονή προκαλούν έντονο πόνο. Το άλγος εξαρτάται αρχικά από τις κινήσεις του άνω άκρου και γίνεται εντονότερο κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μορφολογία του ακρωμίου παίζει σημαντικό ρόλο στην προδιάθεση κάθε ατόμου να εκδηλώσει την πάθηση και διαφέρει από άτομο σε άτομο. Το ακρώμιο διακρίνεται σε τρεις τύπους κατά Bigliani: 1. επίπεδο 2. κυρτό 3. Αγκιστρωτο

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσηςΣύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

 

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Ποιες είναι οι αιτίες του συνδρόμου υπακρωμιακής πρόσκρουσης;

Η πάθηση αυτή εμφανίζεται συνήθως σε άτομα που χρησιμοποιούν τα χέρια τους πάνω από το οριζόντιο επίπεδο ή σε αθλητές όπως είναι οι κολυμβητές και οι ρίπτες. Γενικότερα οι καταστάσεις που προκαλούν μείωση του υπακρωμιακού χώρου είτε λειτουργική (κακή στάση του σώματος) είτε μηχανική (ακρώμιο τύπου 3, αδυναμία – ρήξη στροφικού πετάλου) προδιαθέτουν στην εκδήλωση των συμπτωμάτων. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπισθεί, είναι πολύ πιθανό να προκληθεί ρήξη του τένοντα του υπερακανθίου.

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης

Η κλινική εξέταση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του προβλήματος. Οι απεικονιστικές εξετάσεις όπως οι απλές ακτινογραφίες , η μαγνητική τομογραφία του ώμου και το υπερηχογράφημα δείχνουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. 

Η θεραπεία της πάθησης είναι κυρίως συντηρητική και περιλαμβάνει:

  • στοχευμένη αντιμετώπιση της αιτίας που προκαλεί τα συμπτώματα
  • πρόγραμμα ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου
  • βελτίωση της τεχνικής στην προπόνηση (αθλητές)
  • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
  • Υπακρωμιακή έγχυση κορτικοστεροειδούς

Στις περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική δίνει την οριστική λύση του προβλήματος. Πρόκειται για μία ελάχιστη επεμβατική μέθοδο, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, κατά την οποία λειαίνεται το πρόσθιο τμήμα του ακρωμίου και διευρύνεται ο υπακρωμιακός χώρος.

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης