Ο χειρουργός ορθοπαιδικός Βερμίσογλου Μιχαήλ μέλος της Α’ Ορθοπαιδικής κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στις Αθλητικές Κακώσεις , στην Αρθροσκοπική χειρουργική και τις Βιολογικές Θεραπείες, δέχεται μόνο Παρασκευή ασθενείς στο Ι.Δ.Κ κατόπιν ραντεβού (Γραφείο 55 , στον μεσαίο όροφο Α’ ορθοπαιδικής.)

Νανο-αρθροσκόπηση: Η επανάσταση των αρθροσκοπήσεων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Το νανο-αρθροσκόπιο, έχει σύστημα κάμερας – εύκαμπτης οπτικής διαμέτρου μόλις 1,9 χιλιοστών με εύρος οπτικού πεδίου 120ο καθώς και νάνο-εργαλεία διαμέτρου 2 χιλιοστών. Συνεπώς, κοινές επεμβάσεις όπως η αρθροσκοπική μηνισκεκτομή, διενεργούνται χωρίς ούτε τις μικρές χειρουργικές τομές για τις αρθροσκοπικές πύλες.

Επίσης, λόγω της ελάχιστης επεμβατικότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση και μόνο με τοπική αναισθησία της πάσχουσας άρθρωσης ή σε συνδυασμό με ελαφρά καταστολή και χωρίς ίσχαιμη περίδεση. Αυτό εξασφαλίζει στον ασθενή, πρωτίστως τον αθλητή αλλά όχι μόνο, ότι μπορεί να εξέλθει από το Ιατρικό Διαβαλκανικό λίγες ώρες μετά την επέμβαση

Νανο-αρθροσκόπηση