Αρθροσκόπηση Ισχίου: Η εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής

Η Αρθροσκοπηση ισχιου είναι μια νέα, πρωτοποριακή ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, που συμπληρώνει το φάσμα των αρθροσκοπικών επεμβάσεων στο ανθρώπινο σώμα, αφού η αρθροσκόπηση εφαρμόζεται ήδη στην άρθρωση του γόνατος, του ώμου, της ποδοκνημικής και του καρπού.

Με την αρθροσκόπηση μπορούμε να δούμε μέσα στο ισχίο, να εντοπίσουμε τις διάφορες βλάβες και να τις επιδιορθώσουμε χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε ανοιχτό χειρουργείο.

Κατά την αρθροσκόπη διαμέσου μια μικρής οπής λίγων χιλιοστών εισάγει μια μικρή κάμερα, το αρθροσκόπιο, στην άρθρωση του ισχίου. Η κάμερα αυτή συνδέεται με μία οθόνη στην οποία μπορεί να δει ο ορθοπαιδικός μέσα στην άρθρωση και να εντοπίσει όλες τις βλάβες. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια πολύ λεπτών αρθροσκοπικών εργαλείων και μέσω μικρών οπών επιδιορθώνει τις βλάβες.

Η μέθοδος αυτή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής έχει ως αποτέλεσμα τον ελάχιστο τραυματισμό των ιστών, την αποφυγή της δημιουργίας ουλών και ρικνώσεων και επομένως δυσκαμψίας, και την ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Σε πολλές περιπτώσεις,  μπορεί ο ασθενής να αντιμετωπίσει άμεσα και με επιτυχία, προβλήματα τα οποία μέχρι πρόσφατα οδηγούσαν σε ανεπανόρθωτη καταστροφή της άρθρωσης και σε μεγάλα ανοιχτά χειρουργεία ολικής αντικατάστασης αυτης.

 Ενδείξεις

Η αρθροσκόπηση του ισχίου έχει ένδειξη σε ορισμένες επώδυνες παθήσεις του ισχίου που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αντιμετώπιση. Τέτοιες παθήσεις είναι:

  • Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση (FAI): πρόκειται για μια πάθηση κατά την οποία ο αυχένας του μηριαίoυ προσκρούει στο χείλος της κοτύλης με αποτέλεσμα τη ρήξη του επιχειλίου χόνδρου στα αρχικά στάδια, την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου σε πιο προχωρημένα στάδια και τη δημιουργία αρθρίτιδας σε παραμελημένες περιπτώσεις.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης, η CAM και η PINCER. Στην πρώτη περίπτωση (CAM),  υπάρχει αυξημένη ποσότητα οστού-οστεόφυτου στον αυχένα του μηριαίου, ενώ στη δεύτερη (PINCER) υπάρχει αυξημένη ποσότητα οστού–οστεόφυτου από την πλευρά της κοτύλης. Μπορεί να υπάρχει και συνδυασμός αυτών και το αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις είναι να τραυματίζονται τα μαλακά μόρια, όπως είναι ο επιχείλιος χόνδρος του ισχίου.

  • Υμενίτιδα του ισχίου, δηλαδή η φλεγμονή των μαλακών μορίων που περιβάλουν την άρθρωση του ισχίου
  • Ελεύθερα σώματα εντός της άρθρωσης όπως συμβαίνει στην οστεοχονδρωμάτωση
  • Σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου
  • Κροτούν ισχίο: σύνδρομα πρόσκρουσης- προστριβής τενόντων στην περιοχή του ισχίου που προκαλούν την αναπήδησή τους με ταυτόχρονη δημιουργία κριγμού. Συνήθως δεν απαιτούν κάποια θεραπεία εκτός και αν είναι επώδυνα και δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αντιμετώπιση.

Ο ασθενής τοποθετείται με το πόδι σε ελαφρά έλξη έτσι ώστε να ανοίξει το διάστημα  της άρθρωσης για να μπορεί ο ορθοπαιδικος χειρουργός να τη δει ολόκληρη και να τοποθετήσει τα ειδικά εργαλεία προκειμένου να διορθώσει τις διάφορες βλάβες.

Μετά την εφαρμογή της έλξης,  ο χειρουργός θα κάνει μια μικρή τομή λίγων χιλιοστών μέσα από την οποία θα τοποθετήσει την κάμερα του αρθροσκοπίου  και με την οποία θα εντοπίσει τις διάφορες βλάβες. Στη συνέχεια από άλλες μικρές οπές με τη βοήθεια μικροεργαλείων θα επιδιορθώσει τις βλάβες, όπως:

  • την αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
  • την αφαίρεση εξοστώσεων από την κοτύλη ή τον αυχένα του μηριαίου
  • την αφαίρεση φλεγμονώδους υμένα
  • την επιδιόρθωση της ρήξης του επιχειλίου χόνδρου

Η διάρκεια της επέμβασης εξαρτάται κυρίως από τις βλάβες που πρέπει να επιδιορθωθούν.

Μετά την επέμβαση,  θα χρειαστεί να ακολουθήσετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.