Η αποφυσίτιδα συνίσταται σε φλεγμονή στο οπίσθιο κύρτωμα της πτέρνας και οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις, λόγω της έντονης έλξης που ασκείται από τον τρικέφαλο της γαστροκνημίας, μέσω του Αχίλλειου τένοντα. Συνήθως εμφανίζεται σε αγόρια ηλικίας 10 ετών περίπου, με έντονη αθλητική δραστηριότητα. Προδιαθετικός παράγων θεωρείται η μειωμένη ελαστικότηατ του γαστροκνημίου.

Αποφυσίτιδα πτέρνας (νόσος Sever)

Τα συμπτώματα συνήθως είναι διαλείπουσα χωλότητα στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας. Κατά την κλινική εξέτασηδιαπιστώνονται στοιχεία εντοπισμένης φλεγμονής, δηλαδή ευαισθησία κατά την πίεση του οπισθίου κυρτώματος της πτέρνας και οίδημα των μαλακών μορίων. Επίσης πόνος προκαλείται κατά την παθητική έκταση και ενεργητική κάμψη του ποδός, υπό αντίσταση.

Η ακτινογραφία θα δείξει κατακερματισμό του δευτερεύοντα πυρήνα οστέωσης της οπίσθιας κατάφυσης της πτέρνας.

Αποφυσίτιδα πτέρνας (νόσος Sever)

Θεραπεία

Είναι συντηρητική. Συνίσταται σε περιορισμό της δραστηριότητας, ψυχρά επιθέματα και ελαστική περίδεση της ποδοκνημικής για 3 – 4 εβδομάδες. Συγχρόνως συνίσταται η χρήση υποπτέρνιων πάτων. Η πρόγνωση είναι καλή, αλλά παρατηρείται συχνά υποπτροπή κατά την επάνοδο στις αθλητικές δραστηριότητες. Τα συμπτώματα εκλείπουν μετά την σύγκλιση των επιφύσεων

Αποφυσίτιδα πτέρνας (νόσος Sever)